Lad de gode forslag blive gennemført først.

Her kan du beskrive forslag, der forbedrer forholdene for cyklister i Randers kommune, stemme på andres forslag eller kommentere på disse.

Start med at registrere dig her.

Du kan bidrage med et forslag ved at klikke på Indsend nyt forslag oppe i højre hjørne. Du vil blive bedt om at angive en titel, beskrive forslaget og placere den i en kategori. Du kan også lave link til kort på Krak.dk og tagge forslaget med nøgleord. Du stemmer på en forslag ved at klikke på pile op/ned pile ved siden af beskrivelsen. Og kommentarer tilføjes ved at klikke på Tilføj din kommentar under beskrivelsen af forslaget.

Ny infrastruktur

Forlængelse af cykelsti fra Tånum til Ålum

Randers kommune gennemførte for kort tid siden projekt cykelsti fra Hornbæk til Tånum. Et fint og brugbart projekt, der har skabt sikker cykelvej på strækningen. Vi var en del borgere der undrede os over hvorfor cykelstien ikke skulle føres helt til Ålum. Efter kommunalreformen har vi af og til følt det lidt som om, at kommunens nye tiltag på forskellige områder kun rækker til kanten af den gamle kommunes grænser. Der... more »

Voting

69 votes
80 up votes
11 down votes

Ny infrastruktur

Forlængelse af cykelsti mellem Nørbæk og Fårup

I 2015 er der etableret en kort cykelsti fra Nørbæk til Storegade, som går ind til Fårup. Det er en god, men også kun en halv løsning, indtil man beslutter at forlænge cykelsti ad Poppelvænget til Purhushallen i Fårup. I 2017 skal den nordlige jernbanebro i Fårup udskiftes. Bane Danmark har tilbudt Randers Kommune at udvide broens brede, så der gives plads til en dobbelt rettet cykelsti = færdiggørelse af Nørbæk til... more »

Voting

117 votes
136 up votes
19 down votes

Ny infrastruktur

Cykelsti på Hammelvejen forbi Værum

Det er nødvendigt med en cykelsti på Hammelvejen fra Haslund til Værum - gerne videre mod Jebjerg og Laurbjerg - INDEN der sker flere ulykker med dødelig udgang. Problemstilling Efter kommune sammenlægningen (Langå/Randers) har vi som borgere i både Værum og Jebjerg oplevet at flere og flere aktiviteter flytter fra det gamle Langå Kommune ind i mod Randers. Sport i Haslund, børnepasning og skole i Vorup, Kristrup og... more »

Voting

62 votes
70 up votes
8 down votes

Ny infrastruktur

Cykelsti Hammershøj-Øster Bjerregrav

Hvis der var cykelsti på hovedvejen ml. Hammershøj og Øster Bjerregrav kunne mine børn cykle i skole. Vi som bor på strækningen kunne cykle til Randers eller Viborg. Trafikken ved Sønderbæk og Over Fussing er livsfarlig og bilisterne kører meget stærkt på strækningen. En cykelsti her ville virkelig gavne både lokale og pendlere ml. Randers og Viborg.

Voting

53 votes
58 up votes
5 down votes

Ny infrastruktur

Cykel bro ol. over Landsbygaden i Stevnstrup

I Stevnstrup løber Landsbygaden fra Randersvej og ind i gemmen byen. Her køre bussen (stærkt) og der kommer dagligt rigtig mange biler denne vej ind igennem byen. Efter udstykningerne på Bøgebakken, Skovparken og Eventyrparken er der mange børn, som skal krydse Landsbygaden nede ved nr. 15. Dette da der løber en sti oppe fra udstykningerne og ned til vejen. På den anden side af Landsbygaden kan børnene følge en sti... more »

Voting

18 votes
20 up votes
2 down votes

Ny infrastruktur

Cykelsti langs Hadsundvej fra Mejlby til Hald!

Fra Mejlby til Hald blev der i 1950-erne udlagt vejrabat til cykelsti. Det er som bekendt ikke "ført ud i livet" endnu.

Vi kan ikke lave statistik over, hvor mange der cykler på Hadsundvej, da det jo er livsfarligt. Da der jo kun er 12 km til Randers fra Hald, ville en cykelsti jo blive brugt rigtig meget her. Vi ønsker inderlig en sti så hurtigt som muligt.

Udgifterne hertil er jo små, da jorden ligger klar!

Voting

62 votes
66 up votes
4 down votes

Ny infrastruktur

Cykelsti mellem Gjerlev og Øster Tørslev

Vejen mellem Øster Tørslev og Gjerlev er i perioder belastet af meget tung trafik, både lastbiler, busser og landbrugsmaskiner, der gør det til en meget farlig vej at færdes som cyklist. Det er også en strækning med meget trafik i de tidsrum hvor børn skal cykle til og fra skole og idrætsaktiviteter. Når børn og unge kan fragte sig selv til og fra skole og fritidsinteresser er det ofte er i de tidsrum hvor mange kører... more »

Voting

21 votes
22 up votes
1 down votes
(@jenspeterhansen)

Forbedringer af eksisterende forhold

Forlæng Blå Bro sti til Århusvej

Gør det lettere for cyklister at komme fra BlåBro cykelstien til Århusvej ved at forlænge stien langs med jernbanespor, således at cyklisten slipper for skarpt knæk mod Gudenåcentret og derefter at skulle trække over fortovet (hvis man er 100 % lovlydig)

Voting

9 votes
12 up votes
3 down votes
(@jenspeterhansen)

Forbedringer af eksisterende forhold

Fjern lyssignal for cyklister nedenfor Østervold

Når en cyklist skal passere Tørvebryggen mod Østervold sker det i signal reguleret overgang. Denne er unødvendig og bør fjernes. Lige ved siden af cykelbanen over Tørvebryggen er der en fodgængerovergang med trykknap betjent lyssignal. Dvs. at cyklister, der er utrygge ved at passere Tørvebryggen, kan vælge at stå af cyklen og benytte fodgængerfeltet. Andre kan passere, når der er huller i trafikken. Fjernelse af kyssignal... more »

Voting

6 votes
10 up votes
4 down votes
(@jenspeterhansen)

Forbedringer af eksisterende forhold

Cykelsti uden brosten ved Regnskoven

Cykelstien langs Tørvebryggen krydser flere steder indkørsler til parkeringspladser ved Regnskoven. Disse krydsninger sker på brosten og cyklister har vigepligt. Der bør laves hævede, cykelvenlige passager (fliser, asfalt), og det bør være bilerne, der har vigepligten ved krydsning af denne cykelmæssige hovedfærdselsåre.

Voting

4 votes
5 up votes
1 down votes

Ny infrastruktur

Cykel- gangsti fra Vorup til Tebbestrup

På Tebbestrupvej mellem Vorup og Tebbestrup, er der behov for en cykel- gangsti. Primært til brug for områdets børn, der skal i skole og til fritidsaktiviteter, men også til de motionister, der i stort omfang benytter vejen. Cykel- gangsti'en er ønskelig, idet vejen benyttes af tung trafik samt biler, der ofte kører med høj fart. Strækningen er ikke lang (1-1,5 km), så de økonomiske omkostninger i forbindelse med etablering... more »

Voting

6 votes
7 up votes
1 down votes

Ny infrastruktur

Forlængelse af cykelsti fra Bjergbyparken til Gassum

Mariagervej i Randers er en meget trafikeret vej hvor hastigheden ofte er over det tilladte især når der køres udenfor byskiltene og selve cykelområdet på vejen er smal. Jeg synes ikke det er ansvarligt at cykle på denne vej og især ikke hvis børn er med. Derfor synes jeg det kunne være idealt at forlænge den eksisterende cykelsti fra Bjergbyparken til omkring Gassumområdet, så vi fra oplandet, både børn og voksne, kan... more »

Voting

9 votes
11 up votes
2 down votes